Telefon

Rodzicu zabierz dziecku telefon!

Akcja ma na celu uświadomienie dorosłym jakie zagrożenia niesie za sobą udostępnianie dzieciom telefonów komórkowych.

Do kogo adresujemy akcję?

Przede wszystkim do rodziców, pedagogów, wychowawców, babć i dziadków

Co proponujemy?

3 godzinne warsztaty, podczas których:

  • zapoznamy uczestników z telefonem, jako urządzeniem, które wdarło się w nasze życie zabierając nam sporą jego część,
  • pokażemy jak doniosłą rolę nadaliśmy telefonowi w naszym życiu,
  • wykażemy jak destrukcyjny wpływ ma telefon na ludzką fizjologię i jak wiele niepozornie wyglądających schorzeń ma związek z telefonem,
  • zapoznamy uczestników z destrukcyjnym wpływem telefonu komórkowego ma mózg kilkuletniego dziecka wraz z nieodwracalnymi zmianami w nim zachodzącymi,
  • zaopatrzymy uczestników w niezbędną wiedzę z dziedziny fizjologii, psychologii i pedagogiki dotyczącą sposobów radzenia sobie z agresją u dzieci wywołaną szkodliwym działaniem elektroniki na układ nerwowy,
  • porozmawiamy o różnicy między uzależnieniem a działaniami szkodliwymi,
  • zaproponujemy gotowe rozwiązania radzenia sobie z problemem ograniczania dostępu dzieciom do urządzeń elektronicznych.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Kiedy?

5 listopada sobota / o godzinie 10.00

Gdzie?

Sale terapii „ELEMENTARIUS” w Koźlu, ul. Piramowicza 14

Cena warsztatów:

150 zł / uczestnik

 

UWAGA: udział możliwy tylko po zgłoszeniu telefonicznym. Tel. 603 910 173