Cennik usług: obowiązuje od dnie 01.02.2024 r.

Rodzaj usługi                                                                                   Cena

Terapia integracji sensorycznej / 1 spotkanie /*                       140 zł

Terapia ręki / 1 spotkanie /*                                                         140 zł

Trening umiejętności społecznych / indywidualny /*               140 zł

Trening umiejętności społecznych / grupowy /*                       120 zł

Trening zastępowania agresji / indywidualny /*                       140 zł

Terapie logopedyczna                                                                   140 zł

Diagnoza logopedyczna  / cykl spotkań /                                 200 zł

Diagnoza SI / cykl spotkań /                                                        500 zł

Diagnoza autyzmu ADOS 2                                                       1000 zł

Re-diagnoza SI / cykl spotkań /                                                    250 zł

Diagnoza, re-diagnoza terapeuty ręki / cykl spotkań /             250 zł

Diagnoza, re-diagnoza pedagogiczna / cykl spotkań /              250 zł

Konsultacja SI / 1 spotkanie /*                                                    140 zł

Konsultacja terapii ręki / 1 spotkanie /*                                     140 zł

Konsultacja TUS / 1 spotkanie /*                                                 140 zł

Wystawienie zaświadczenia, opinii, duplikatu                           100 zł

 

* 1 spotkanie nie jest tożsame z 1 godziną zegarową. Długość pojedynczej jednostki terapeutycznej jest uzależnione od wieku dziecka i wynosi:

– dziecko do 3 roku życia –  max 40 minut,

– dziecko od 3 do 5 roku życia – 45 minut,

– dziecko od 5 do 6 roku  życia – 50 minut,

– dziecko od 6 wzwyż – 55 minut.

Czas spotkania może zostać skrócony ze względu na nastrój dziecka. Opłata pozostaje niezmieniona.

UWAGA: w jednostkę terapeutyczną wliczony jest czas na rozmowę z opiekunem/rodzicem OBOWIĄZKOWO na koniec każdego spotkania.