Zapraszam do wypełnienia ankiety funkcjonowania sensomotorycznego dziecka. Podane informacje posłużą do wykonania wstępnej oceny jego profilu / UWAGA – to nie jest diagnoza procesów integracji sensorycznej /. Wynikiem ankiety będzie określenie procentowego ryzyka wystąpienia zaburzeń sensorycznych u dziecka wraz z sugestią co do konieczności lub braku wskazań do wykonania pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

Analiza danych podanych w ankiecie jest całkowicie BEZPŁATNA. Na podany adres e-mai zostanie Państwu wysłana informacja z wynikiem ankiety. Decyzję          o dalszym postępowaniu podejmą Państwo samodzielnie. Jednocześnie informuję, że ze względu na brak czasu nie zajmuję się prowadzeniem konsultacji dotyczących ankiety i jej wyników drogą telefoniczną czy mailową.

Zapraszam i pozdrawiam.

Sławomir Jakoniuk

                                           Czas ankietowania został zakończony. Dziękuję za zainteresowanie.