Terapia procesów integracji sensorycznej

wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
w Kędzerzynie-Koźlu

Czym jest integracja sensoryczna?

Terapia procesów integracji sensorycznej to działania  mające na celu wyrównywanie deficytów w funkcjonowaniu układu nerwowego / mózgu, narządów zmysłów / poprzez zabawę. Musi ona przebiegać pod okiem terapeuty.

Dla kogo terapia?

Dla dzieci już od pierwszych lat życia do 11-12 roku / w późniejszym okresie efekty terapii mogą być znikome /, u których wykonano kompleksową diagnozę przebiegu procesów integracji sensorycznej.

 

Przebieg i skuteczność terapii.

Pierwszym etapem etrapii jest wykonanie diagnozy / dziecko nie musi posiadać żadnego orzeczenia czy opinni z poradni /. Efekty pracy terapeuty są tym lepsze, im bardziej wspiarają go rodzice podczas terapii domowej.