Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Przed rozpoczęciem terapii w ramach integracji sensorycznej, logopedii czy terapii ręki konieczne jest wykonanie dokładnej diagnozy obrazującej stopień i rodzaj zaburzeń.

Diagnozę procesów integracji sensorycznej przeprowadza certyfikowany diagnosta SI. Proces diagnozy to cykl trzech lub czterech  godzinnych spotkań zakończony omówieniem wyników.

Diagnoza przebiega w następujący sposób:

  • wywiad z rodzicem połączony z obserwacją swobodnej działalności dziecka,
  • próby terapeutyczne wykonane przy udziale dziecka,
  • analiza wyników testów,
  • omówienie diagnozy z rodzicami wraz z przekazanie wskazań do terapii na piśmie. UWAGA: na omówienie diagnozy nie przyprowadzamy dziecka i jego rodzeństwa.

Po wykonaniu diagnozy procesów integracji sensorycznej dziecko jest kwalifikowane do terapii lub nie.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest koszt wykonania diagnozy?

Wykonanie diagnozy procesów integracji sensorycznej kosztuje 450 zł, bez względu na ilość spotkań. W zależności o zaangażowania dziecka oraz współpracy dziecka z terapeutą proces diagnozy może się wydłużyć. Nie podnosi to jednak ceny diagnozy. Wskazane jest aby opiekun przedstawił diagnoście podczas pierwszej rozmowy książeczkę zdrowia dziecka oraz wszelkie dokumenty wskazujące na wykonane badania medyczne, psychologiczne dziecka. Po wykonaniu diagnozy  rodzic otrzymuje ją na piśmie wraz ze wskazaniami do pracy z dzieckiem w domu oraz fakturę. 

Jak można umówić się na spotkanie i wykonanie diagnozy?

Termin diagnozy można ustalić drogą telefoniczną 603 910 173

Jakie są koszty terapii?

Godzina terapii Si / 60 minut / – kosztuje 120 zł. Istnieje możliwość terapii nieodpłatnych.